Zároveň

Hledám varianty 'zároveň' [ zároveň ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 3:21...uprostřed něj vykonám. Teprve pak vás propustíZároveň nakloním Egypťany k tomuto lidu tak příznivě, že ...
1. Královská 7:24...celém obvodu dvě řady ozdobných poupat odlitých zároveň s . Moře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli...
Ezechiel 16:53...a jejích dcer i úděl Samaří a jejích dcerZároveň ale změním i tvůj úděl, aby ses musela stydět a...
Ezechiel 23:38...modlami a krmily je dětmi, které mi porodilyZároveň mi ještě prováděly to, že poskvrňovaly mou svatyni...
Sofoniáš 1:5...ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinuzároveň však i tomu jejich Molochu; ty, kdo se od Hospodina...
Římanům 15:27...mezi svatými v Jeruzalémě. Rozhodli se samizároveň však i proto, že jsou jejich dlužníky. Když jako...
2. Korintským 1:17...se rozhoduji tělesně, takže říkám "ano, ano" a zároveň "ne, ne"? Jakože je Bůh pravdomluvný, naše řeč k...
Židům 2:4...ti, kteří jej slýchali, což Bůh podle své vůle zároveň dosvědčoval znameními a divy, různými zázraky a...
Židům 7:19...(Zákon přece nikoho k dokonalosti nepřivedl) a zároveň se zavádí něco lepšího: naděje, která nás...
1. Jan 2:8...slýchali od počátku. To, co vám píšu, je však zároveň nové přikázání, neboť se naplňuje v něm i ve vás....
Juda 1:23...plamenů. I s nimi jednejte soucitně, ale zároveň obezřetně - se vám oškliví i šaty poskvrněné...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |