Záhrobí

Hledám varianty 'záhrobí' [ záhrobí (14) ]. Nalezeno 13 veršù.
Job 26:6...těmi, kdo prodlévají tam. Před ním je nahé samo záhrobí, neskryje se před ním říše záhuby. On prostírá...
Žalmy 86:13...láskou největší, zachránil jsi z hloubky záhrobí! Nadutci povstali, Bože, proti mně, tlupa násilníků...
Izaiáš 5:14...umírat hlady, obyčejní budou žízní vyprahlíZáhrobí proto rozvírá svůj chřtán, jeho bezedná tlama...
Ezechiel 32:21...o něm a jeho spojencích promluví zprostřed záhrobí: ‚ jsou dole! Ulehli k neobřezancům pobitým...
Ozeáš 13:14... opustit lůno se nechystá. Vyplatím je z moci záhrobí, vykoupím je ze smrti. Kde jsou teď, smrti, ty tvé...
Jonáš 2:3...k Hospodinu, mi odpoví. Křičel jsem z útrob záhrobí, abys vyslyšel volání. Uvrhl jsi do hlubin,...
Abakuk 2:5...nadutec nemá chvíli klid. Otevírá chřtán jako záhrobí, jako smrt nemůže se nasytit, i kdyby uchvátil...
Skutky 2:27... také tělo v naději odpočívá. Nenechášzáhrobí duši mou, svého svatého nevydáš rozkladu. Cesty...
Skutky 2:31...potomků. Když říkal, že jeho duše nezůstanezáhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy...
Zjevení 1:18... jsem živý na věky věků. mám klíče smrtizáhrobí. Zapiš tedy, co jsi viděl, co se děje a co se bude...
Zjevení 6:8...toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo Záhrobí. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli...
Zjevení 20:13...moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také SmrtZáhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen...
Zjevení 20:14...a každý byl souzen podle svých skutků. SmrtZáhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera - to je ta druhá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |