Xerxe

Hledám varianty 'xerxe' [ xerxe ]. Nalezeno 14 veršù.
Ester 1:1..., Bože můj, v dobrém. Stalo se to za dnůkrále Xerxe, toho Xerxe, jenž kraloval nad sto sedmadvaceti...
Ester 1:16...a všem národům ve všech provinciích krále Xerxe. Když se ta zpráva o královně donese všem ženám,...
Ester 1:19... a sice že Vašti nesmí přijít před krále Xerxe. Král si pak bude moci vybrat za královnu jinou,...
Ester 2:1...jeho jazykem!" Když bylo po všem a hněv krále Xerxe opadl, vzpomněl si na Vašti, na to, co provedla a jak...
Ester 2:12...a co se s děje. Dívky přicházely před krále Xerxe ve svém pořadí po uplynutí dvanácti měsíců,...
Ester 2:16...viděl, si ji oblíbil. Sedmého roku vlády krále Xerxe, desátého měsíce zvaného tebet, byla Ester uvedena do...
Ester 2:21...se dva nespokojenci vztáhnout ruku na krále Xerxe. Byli to Bigtan a Tereš, královští eunuchové ze...
Ester 3:7...měsíce zvaného nísan, dvanáctého roku krále Xerxe, nechal Haman házet pur (totiž los), aby vybral...
Ester 3:12...národu jejich jazykem. Psalo se jménem krále Xerxe a pečetilo se královým prstenem. Do všech provincií...
Ester 6:2...prahu, kteří se chystali vztáhnout ruku na krále Xerxe. Král se otázal: "Jak za to byl Mordechaj vyznamenán...
Ester 8:10...rozeslal Mordechaj listy napsané jménem krále Xerxe a zapečetěné královským prstenem: Židům v každém...
Ester 8:12...ponechá. Tak se staň ve všech provinciích krále Xerxe, a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce...
Ester 9:2...své protivníky. Ve všech provinciích krále Xerxe se Židé ve svých městech shromáždili, aby bránili své...
Ester 9:20...sepsal a všem Židům ve všech provinciích krále Xerxe, blízkým i vzdáleným, rozeslal listy, aby jim uložil...

Slova obsahující xerxe: artaxerxe (8) artaxerxes (3) xerxe (15) xerxes (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |