Vzkazuje

Hledám varianty 'vzkazuje' [ vzkazuje (3) vzkazovali (1) vzkazoval (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Samuel 14:32...vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom....
1. Královská 21:21... abys páchal, co je v Hospodinových očích zléVzkazuje ti: ‚Hle, uvedu na tebe zlé věci. Vymetu za tebou...
2. Královská 5:7...jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, někoho zbavím malomocenství! Posuďte sami -...
Matouš 26:18...k jistému člověku ve městě a řekněte: ‚Mistr vzkazuje: Můj čas nadešel. U tebe budu se svými učedníky...
Skutky 19:31...přátelé z asijských nejvyšších kruhů mu naléhavě vzkazovali, se neodvažuje do divadla. Tam jedni křičeli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |