Vyzývám

Hledám varianty 'vyzývám' [ vyzýváme (4) vyzývám (7) vyzývali (3) vyzýval (3) vyzývá (2) ]. Nalezeno 19 veršù.
1. Samuel 17:10...sloužit vy nám." Potom ten Filištín dodal: "Vyzývám dnes izraelské šiky: Dejte mi někoho, kdo se mnou...
1. Letopisů 28:8... před shromážděním Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte...
Nehemiáš 9:26...zahodili za hlavu! Tvé proroky vraždili, když je vyzývali, aby se k tobě vrátili. Jak velice se rouhali!...
Přísloví 9:4... přijde ke mně!" Ty, kterým chybí rozumvyzývá: "Pojďte a jezte na mých hodech, popijte víno, jež...
Přísloví 9:16...je zmatený, přijde ke mně!" Všechny nerozumné vyzývá: "Kradená voda je tak sladká, zakázaný pokrm tolik...
Marek 6:12...nohou prach na svědectví proti nim." A tak šlivyzývali lidi k pokání. Vymítali mnoho démonů a mnoho...
Skutky 2:40...Bůh." Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovyvyzýval je: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!" Ti...
Skutky 14:22... Ikonia a Antiochie. Posilovali duše učedníkůvyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do Božího...
Skutky 19:4...jim řekl: "Jan svým křtem vedl lidi k pokánívyzýval je k víře v toho, který měl přijít po něm - v...
Skutky 27:22...bychom si toto neštěstí a škodu. Teď vás ale vyzývám, abyste se vzchopili. I když bude loď zničena,...
Skutky 27:33...člun uplavat. Před svítáním Pavel všechny vyzýval, aby pojedli: "Dnes je to čtrnáct dní, co samou...
Římanům 12:1...sláva navěky! Amen. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou...
2. Korintským 6:1... Jako jeho spolupracovníci vás však také vyzýváme, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává....
2. Korintským 10:1... Pavel vás při mírnosti a vlídnosti Kristově vyzývám - , který se prý k vám tváří v tvář chovám...
Efeským 4:17...úkol, který náleží. Naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste nežili jako pohané podle svých marných...
1. Tesalonickým 4:1...všemi jeho svatými. Dále vás, bratři, prosímevyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste...
1. Tesalonickým 5:14... si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokojVyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, těšte...
2. Tesalonickým 3:12... ale do všeho se pletou. Takovým přikazujemevyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na...
1. Petr 2:11... jsme tu jen cizinci a přistěhovalci, a tak vás vyzývám: Zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši,...

Slova obsahující vyzývám: vyzývám (7) vyzýváme (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |