Vytyčím

Hledám varianty 'vytyčím' [ vytyčíte (2) vytyčím (1) vytyčil (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 23:31...a nebudeš moci převzít zem do dědictvíVytyčím tvé hranice od Rudého moře ke Středozemnímu moři...
Numeri 34:7...hranice povede takto: od Středozemního moře ji vytyčíte k hoře Hór a odtud dál k Lebo-chamátu, dosáhne...
Numeri 34:10...bude vaše severní hranice. Svou východní hranici vytyčíte od Chacar-enanu k Šefamu. Odtud sestoupí k Rible...
Job 38:10... zahalil mračnem jako do plenek, když jsem mu vytyčil meze své, závory osadil na dveře a řekl: ‚Smíš ...
Jeremiáš 5:22...byste se přede mnou chvět? Moři jsem pískem vytyčil hranice nepřekročitelným, věčným zákonem. Bouří se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |