Vytasí

Hledám varianty 'vytasí' [ vytasit (1) vytasím (3) vytasil (3) vytasí (2) vytas (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 15:9...je, kořist uchvátím, svou chtivost jimi nasytímvytasím meč, ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi,...
Soudců 8:20..."Pojď, zabij je!" On ale nebyl s to vytasit meč, protože se bál; byl to ještě chlapec. Zebach a...
Soudců 9:54...rychle zavolal mládence, který mu nosil zbroj: "Vytas meč a zabij ! se o mně neříká: Žena ho zabila!"...
Ezechiel 21:8...zemi: Tak praví Hospodin. Hle - jsem proti toběVytasím svůj meč z pochvy a vyhladím z tebe spravedlivé i...
Ezechiel 21:9... Chci vyhladit spravedlivé i ničemné, a tak vytasím svůj meč z pochvy proti všem od jihu na sever....
Ezechiel 28:7...přivedu na tebe cizáky, ty nejukrutnější pohanyVytasí meče proti tvé skvělé moudrosti, tu tvoji nádheru ti...
Ezechiel 30:11...z pohanů, budou posláni vyplenit zemiVytasí meče na Egypt a naplní tu zemi padlými. Tehdy...
Matouš 26:51...ho. Jeden z těch, kdo byli s Ježíšem, náhle vytasil meč, rozmáchl se, zasáhl veleknězova sluhu a usekl...
Marek 14:47...a zajali ho. Jeden z těch, kdo stáli kolem nějvytasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu ucho....
Jan 18:10...dal, jsem neztratil nikoho.") Tehdy Šimon Petr vytasil meč, který měl s sebou, zasáhl veleknězova sluhu a...

Slova obsahující vytasí: vytasí (2) vytasím (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |