Vystoupej

Hledám varianty 'vystoupej' [ vystoupej (1) vystoupali (1) vystoupal (3) vystoupá (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 1:13...muži. Když ale ten třetí velitel padesáti mužů vystoupal k Eliášovi, padl před ním na kolena a prosil ho:...
2. Královská 18:17...mocným vojskem. Vytáhli a zamířili k Jeruzalémuvystoupali vzhůru, a když dorazili, postavili se u strouhy...
2. Královská 19:23...‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal jsem k hřebenům, vykácel tam cedry, bory, dosáh...
Izaiáš 37:24...‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal jsem k hřebenům, vykácel tam cedry, bory, dosáh...
Jeremiáš 22:20...ho ven a pohodí někam za brány Jeruzaléma." "Vystoupej na Libanon, dcero, křič, z Bášanu tvůj hlas...
Daniel 11:23... Skrze podvodná spojenectví, která uzavřevystoupá k moci, ačkoli bude mít jen hrstku stoupenců....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |