Vyplnil

Hledám varianty 'vyplnil' [ vyplníš (1) vyplním (4) vyplnilo (1) vyplnila (1) vyplnil (2) vyplní (2) vyplněno (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
1. Samuel 10:7...s nimi a proměníš se v jiného člověka. se ti vyplní tato znamení, dělej, co se ti naskytne, neboť Bůh je...
1. Samuel 10:9...Bůh proměnil jeho srdce v jiné. Toho dne se také vyplnila všechna ta znamení. Když přišli ke Gibeji, hle -...
1. Samuel 15:13...Saulem, ten ho pozdravil: "Hospodin ti žehnejVyplnil jsem Hospodinovo slovo." "A co to bečení ovcí,...
Ezdráš 7:23...nařízení Boha nebes ohledně jeho domu nechť je vyplněno přesně, aby královu říši ani jeho syny nestihl...
Job 22:27...k němu modlit a on vyslyší, své sliby tehdy vyplníš. Cokoli rozhodneš, obstojí, tvé cesty budou světlem...
Žalmy 116:14...uctívat budu jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid. Drahá je v očích...
Žalmy 116:18...uctívat budu jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid v Hospodinově domě, na...
Izaiáš 28:21... aby vykonal své dílo - své neobyčejné dílo, aby vyplnil svůj úkol - svůj neobvyklý úkol. A proto přestaňte...
Jeremiáš 11:8...svým zarputilým a zlým srdcem. Proto na nich vyplním všechny hrozby uvedené v této smlouvě, kterou jsem...
Jonáš 2:10...voláním přinášet budu oběti. Co slíbil jsem, to vyplním. U Hospodina je spasení!" Hospodin pak rybě...
Lukáš 3:5...cestu! Napřimujte jeho stezky! Každé údolí bude vyplněno a každá hora a pahorek budou sníženy. Křivé věci...
Jan 12:16... že to o něm bylo psáno a že se to na něm vyplnilo. Zástup, který byl s ním, vydával svědectví, že...
Skutky 13:22... syna Jišajova, muže podle mého srdce; on mi vyplní všechna přání.' Z jeho semene Bůh vzbudil Izraeli...

Slova obsahující vyplnil: nevyplnil (1) vyplnil (2) vyplnila (1) vyplnilo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |