Vymysleli

Hledám varianty 'vymysleli' [ vymyslí (1) vymyslet (2) vymysleli (4) vymyslel (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Jozue 9:4... jak Jozue naložil s Jerichem a s AjemVymysleli proto lest: Vypravili se na cestu jako poselstvo;...
Nehemiáš 6:8..."Nic z toho, o čem mluvíš, se neděje. Jen sis to vymyslel." Ti všichni se nás snažili zastrašit. Mysleli si,...
Ester 8:5...nechá napsat, že se odvolávají ty listy, které vymyslel a sepsal Haman, syn Hamedaty Agagovce, aby...
Žalmy 81:13...jejich zarputilosti, aby se řídili tím, co si vymyslí. Kéž by můj lid raději poslouchal, kéž by byl...
Jeremiáš 18:18...na to řekli: "Pojďme, musíme na Jeremiáše něco vymyslet! Zákon se knězi nikdy neztratí, stejně jako rada...
Jeremiáš 23:16...nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových. Těm, kdo mnou...
Jeremiáš 23:26... samá lež? Prorokují podvody, které si sami vymysleli. Myslí si, že těmi sny, které si jedni druhým...
Ozeáš 13:2...si sochy ze stříbra, modly, které si sami vymysleli - všechny je řemeslník vyrobil! Říkají, že se jim...
Lukáš 11:54...znovu se vraceli k jeho výrokům a snažili se vymyslet, jak by ho chytili za slovo. Mezitím se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |