Vymezíš

Hledám varianty 'vymezíš' [ vymezíš (1) vymezili (1) vymezil (2) vymezeno (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 19:12...sestoupí před očima všeho lidu na horu SinajVymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte...
Deuteronomium 19:14...mezník svého bližního, kterým tví předkové vymezili tvé dědictví v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 32:8... dle počtu synů Izraele hranice ostatním lidem vymezil. Hospodinův lid je jeho dědictví, Jákob je jeho...
Jozue 18:20...synů Benjamínových, jak je pro jejich rody vymezeno hranicemi kolem dokola. Pokolení Benjamín připadla...
Žalmy 74:17...je tvá, měsíc i slunce ty jsi umístil. Ty jsi vymezil všechny zemské hranice, léto i zimu sám jsi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |