Vylévám

Hledám varianty 'vylévám' [ vylévej (1) vylévat (1) vyléváš (2) vylévám (1) vylévaly (1) vylévali (3) vylévala (1) vylévá (5) ]. Nalezeno 15 veršù.
Jozue 3:15...vody (Jordán se pokaždé během sklizně všude vylévá z břehů), vtom se vody přitékající shora zastavily....
Jozue 4:18...na souši, vrátily se vody Jordánu na místovylévaly se z břehů jako předtím. Lid vystoupil z Jordánu...
1. Samuel 1:15...zdrcená. Nepila jsem víno ani pivo; jen jsem si vylévala duši před Hospodinem. Nepokládej svou služebnici...
1. Samuel 7:6..." Shromáždili se tedy do Micpy. Čerpali voduvylévali ji před Hospodinem, postili se toho dne a...
1. Letopisů 12:16...Jordán v prvním měsíci, kdy se řeka všude vylévá z břehů, a zahnali všechny obyvatele údolí k východu...
Job 38:37... aby mraky spočítal, kdo nebeské džbány může vylévat, když se prach speče jako slitina, když hlína pevně...
Žalmy 102:1...zlosyny! Modlitba ubožáka, když v zoufalství vylévá před Hospodinem své úzkosti. Naslouchej, Hospodine,...
Žalmy 142:3...volám s úpěním, k Hospodinu volám, žadonímVylévám před ním svoje starosti, své trápení mu svěřuji. Na...
Izaiáš 57:6... právě ony budou tvým osudem. Vždyť právě jim vyléváš úlitby, jim přinášíš své moučné oběti. Copak ...
Pláč 2:19...za nocí při počátcích hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí, jež umírají...
Ezechiel 9:8...To chceš vyhubit celý pozůstatek Izraele, že vyléváš na Jeruzalém svůj hněv?" Tehdy mi řekl: "Vina domu...
Ezechiel 20:28...tam své urážlivé dary, podkuřovali jim vůněmivylévali úlitby. Ptal jsem se: K jaké výšině to šplháte?...
Ezechiel 23:8...zamlada, když osahávali její dívčí bradavkyvylévali si na chtíč. Vydal jsem ji proto do rukou...
Amos 5:8...stmívá v noc, ten, který přivolává mořské vodyvylévá je na zemi, jméno Hospodin. Do zkázy umí vrhnout...
Amos 9:6...na zemi, ten, který přivolává mořské vodyvylévá je na zemi, jméno Hospodin. Copak nejste,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |