Vykročil

Hledám varianty 'vykročil' [ vykročilo (1) vykročili (1) vykročil (12) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 29:1... ti věrně oddělím desátek." Jákob tedy směle vykročil na cestu a přišel do země východních národů. Když...
Jozue 6:8...před Hospodinem sedm trub z beraních rohů vykročilo, začalo troubit na trouby a Truhla Hospodinovy...
1. Samuel 13:10...s obětí hotov, hle - přichází Samuel! Saul mu vykročil naproti, aby ho přivítal. Samuel mu ale řekl: "Cos...
1. Samuel 15:32...mně Agaga, krále Amalekovců." Agag k němu zvolna vykročil. "Snad to smrtelné utrpení končí," říkal si....
1. Samuel 17:48...a on vás vydá do našich rukou!" Jakmile Filištín vykročil a zamířil k Davidovi, aby ho napadl, David rychle...
2. Samuel 6:12...i všechno, co ." David tedy radostně vykročil, aby nechal Boží truhlu přenést z Obed-edomova...
2. Samuel 20:8...přes šaty byl opásán mečem v pochvě. Když vykročil, meč se vysunul. "Jak se daří, bratře?" oslovil...
1. Královská 2:19... aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstalvykročil vstříc, poklonil se a posadil se na trůn....
1. Královská 22:24... Hospodin ti ale předpovídá neštěstí." Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře...
1. Letopisů 15:25...izraelští stařešinové a velitelé tisíců radostně vykročili, aby nechali přenést Truhlu Hospodinovy smlouvy z...
2. Letopisů 18:23... Hospodin ti ale předpovídá neštěstí." Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře...
Job 33:22...vystupují ven. Jeho duše naklání se do jámyvykročil poslům smrti vstříc. Bude-li však anděl při tom...
Přísloví 7:8...ulicí kolem jejího rohu, k jejímu domu náhle vykročil. Bylo to večer, po setmění, když přišla noc a...
Daniel 8:17... jak volá: "Gabrieli, vysvětli mu to vidění!" Vykročil tedy směrem ke mně, a když se přiblížil, padl jsem...

Slova obsahující vykročil: vykročil (12) vykročili (1) vykročilo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |