Vyhrnu

Hledám varianty 'vyhrnu' [ vyhrnu (1) vyhrň (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
Job 38:3...řečmi, v nichž není poznání? Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty poučíš: Kde jsi byl,...
Job 40:7...promluvil k Jobovi z vichru: "Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty poučíš: Chceš snad...
Izaiáš 47:2... Chop se mlýnku a mouku mel, odlož své závojeVyhrň si sukni, obnaž nohy, broď se řekami! se ukáže tvá...
Jeremiáš 1:17...a dílu svých rukou se klaněli. Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň a řekni jim, cokoli ti přikážu. Neděs...
Nahum 3:5... jsem proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Vyhrnu ti sukni nad hlavu; ukážu národům tvou nahotu a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |