Vyhledávejte

Hledám varianty 'vyhledávejte' [ vyhledávejte (2) vyhledávat (3) vyhledávám (1) vyhledávají (3) vyhledává (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 24:1...Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat věštby jako předešle, ale vydal se k poušti....
Deuteronomium 12:5... svému Bohu, nic takového nedělejteVyhledávejte místo, které si Hospodin, váš Bůh, uprostřed...
1. Letopisů 28:8...proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujtevyhledávejte všechna přikázání Hospodina, vašeho Boha,...
Žalmy 119:94... obživil! Patřím jen tobě, buď spása , vždyť vyhledávám tvá pravidla. Ničemové na číhají, aby ...
Přísloví 2:4... přivolej k sobě rozvahu. Když ji jak stříbro vyhledávat budeš, pátrat po jak po pokladech, úctě k...
Přísloví 23:30...zarudlé? Těch, kdo u vína vysedávají, těch, kdo vyhledávají nápoje! Do vína nezahleď se - jak rudé je, jak...
Izaiáš 11:10...jako korouhev pro lidské zástupy a budou ho vyhledávat národy, neboť jeho odpočinutí bude slavné. V ten...
Matouš 6:32...Co budeme pít? Co si oblečeme?' Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec , že to všechno...
Matouš 16:4...časů rozeznat neumíte? Zlé a cizoložné pokolení vyhledává znamení, ale žádné znamení nedostane - kromě...
Lukáš 12:30...pít, ani se tím nezneklidňujte. Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec , že je...

Slova obsahující vyhledávejte: nevyhledávejte (1) vyhledávejte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |