Vyhýbej

Hledám varianty 'vyhýbej' [ vyhýbejte (3) vyhýbej (3) vyhýbat (1) vyhýbali (1) vyhýbají (2) vyhýbá (4) ]. Nalezeno 14 veršù.
Přísloví 11:15...Se zlou se potáže, kdo za cizího ručí, slibům se vyhýbat je vždycky jistější. Půvabná žena dosáhne pocty,...
Izaiáš 63:15...a síla tvá? Tvé hluboké slitování se nám vyhýbá! Vždyť ty jsi přece Otec náš; i kdyby nás neznal...
Jeremiáš 2:35...všem ještě říkáš: ‚Jsem nevinná. Jeho hněv se mi vyhýbá!' Nuže, budu soudit za tvá slova, prý: ‚ jsem...
Jeremiáš 17:18... kdo pronásledují, a mně se hanba vyhýbá. jsou to oni, kdo se děsí, a neděsím se . Jen...
Ezechiel 18:17... dělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahýmvyhýbá se tomu, aby chudým ublížil, nepůjčuje jako lichváři...
Skutky 15:20...k Bohu, nečinili potíže. Napišme jim však, se vyhýbají modloslužbě, smilstvu, masu zardoušených zvířat a...
Skutky 15:29...další břemeno kromě těchto nezbytných věcívyhýbejte se modloslužbě, krvi, masu zardoušených zvířat a...
Skutky 21:25...z pohanů, těm jsme napsali rozhodnutí, se vyhýbají masu obětovanému modlám, dále krvi, masu...
Římanům 16:17...a kladou překážky učení, které jste poznaliVyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu,...
1. Tesalonickým 4:3...Krista. Boží vůle je toto: vaše posvěceníVyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým...
2. Tesalonickým 3:6... ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle...
1. Timoteus 6:20...života. Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřenoVyhýbej se světským tlachům a rozporům toho, co je mylně...
2. Timoteus 2:16...zač stydět a který správně vykládá slovo pravdyVyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál...
Titus 3:9...rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné. Rozvratníka po prvním...

Slova obsahující vyhýbej: vyhýbej (3) vyhýbejte (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |