Vyžaduje

Hledám varianty 'vyžaduje' [ vyžadují (1) vyžaduje (2) vyžaduj (1) vyžadovat (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 43:9...ani naše děti! se za něj zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k tobě a nepostavím ho před tebou,...
Matouš 12:39..." On jim však řekl: "Zlé a cizoložné pokolení vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane - kromě...
Lukáš 11:29...davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zléVyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě...
1. Tesalonickým 2:7... ačkoli jsme jako Kristovi apoštolové mohli vyžadovat uctivost. Byli jsme k vám vlídní jako matka, jež...
Židům 9:23...obrazy nebeských věcí; samy nebeské věci však vyžadují lepší oběti. Kristus přece nepřišel do svatyně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |