Vrátná

Hledám varianty 'vrátná' [ vrátný (1) vrátnou (1) vrátnému (1) vrátná (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Marek 13:34...svým služebníkům. Každému určil jeho prácivrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy...
Jan 10:3...ale vchází dveřmi, to je pastýř ovcí a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá...
Jan 18:16...se znal s veleknězem, tedy vyšel, promluvilvrátnou a uvedl Petra dovnitř. Vrátná se Petra zeptala:...
Jan 18:17... promluvil s vrátnou a uvedl Petra dovnitřVrátná se Petra zeptala: "Nepatříš také k jeho učedníkům?"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |