Vnitřek

Hledám varianty 'vnitřek' [ vnitřek (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
Leviticus 14:41...a vyhozeny na nečisté místo venku za městemVnitřek domu pak nechá na všech stranách oškrábat. Hlínu,...
1. Královská 6:15...deskami - od podlahy ke stropu obložil vnitřek chrámu dřevem. Podlahu chrámu pak vyložil...
1. Královská 6:21...cedrový oltář před ním. Šalomoun pokryl celý vnitřek chrámu ryzím zlatem. Také svatostánek pokryl zlatem...
2. Letopisů 3:4...šířku 20 loktů kryté sloupoví, 20 loktů vysokéVnitřek pokryl čistým zlatem. Chrámovou loď obložil...
Píseň 3:10...pak nebesa ze zlata. Čalouněná byla purpuremvnitřek celý obložen láskou jeruzalémských dcer. Vyjděte a...
Ezechiel 41:15...po jedné i druhé straně byla 100 loktů širokáVnitřek chrámové lodi i předsíně vedoucí do nádvoří stejně...
Lukáš 11:40...Copak Ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Dejte chudým, co máte v mísách, a hle - všechno...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |