Vlka

Hledám varianty 'vlka' [ vlky (2) vlka (2) vlk (5) vlci (6) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 49:27...temeno vyvoleného z bratří! Benjamín jako dravý vlk ráno úlovek bude žrát a večer svou kořist rozdělí."...
Soudců 7:25...velitele, Oreba (totiž Havrana) a Zeeba (totiž Vlka). Oreba popravili u Havraní skály a Zeeba u Vlčího...
Izaiáš 11:6... věrnost ponese jako pás na bocíchVlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzlete;...
Izaiáš 65:25...jim odpovím; ještě než domluví, je vyslyšímVlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude...
Jeremiáš 5:6...sebe strhali. Proto se na z lesa vrhne levvlk z pustiny je rozsápe, leopard bude číhat u jejich měst...
Ezechiel 22:27...Jejich velmoži trhají kořist jako krvelační vlci; ničí lidské životy pro svůj mrzký zisk. Proroci se to...
Ezechiel 27:8... Sidonci a Arvaďané jsou tví veslaři, mořští vlci z Týru tví kormidelníci. Z Byblosu máš zkušené...
Abakuk 1:8...koně jsou rychlejší než leopard, divočejší než vlci zvečera. Jejich jízda uhání střemhlav, jejich jezdci...
Sofoniáš 3:3... Jeho velmoži jsou řvoucí lvi, jeho soudci jak vlci večerní, po kterých ráno zbývají jen ohryzané kosti....
Matouš 7:15...v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z...
Matouš 10:16...než takovému městu. Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice....
Lukáš 10:3...žeň. Jděte. Hle, posílám vás jako beránky mezi vlky. Neberte s sebou měšec ani mošnu ani obuv a s nikým se...
Jan 10:12...pastýř a ovce mu nepatří; když vidí přicházet vlka, opouští ovce a utíká. Když se pak vlk vrhá na ovce a...
Skutky 20:29... Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |