Vlastně

Hledám varianty 'vlastně' [ vlastnit (4) vlastnili (2) vlastnil (2) vlastně (18) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 23:4...vámi hostem a přistěhovalcem; dovolte mi u vás vlastnit pozemek pro hrob, abych tam pochoval svou mrtvou."...
Leviticus 25:24...a přistěhovalci. U veškeré půdy, již budete vlastnit, tedy zajistíte právo zpětného vykoupení....
Leviticus 25:44...Boha! Tvůj otrok i tvá děvečka, které budeš vlastnit, budou z národů okolo vás; od těch si smíte koupit...
Leviticus 25:46...synům jako dědičné vlastnictví. Je smíte trvale vlastnit jako otroky, ale své izraelské bratry nikoli. Nad...
Jozue 9:16... že ti lidé jsou z jejich sousedství - že vlastně bydlí uprostřed nich! Synové Izraele totiž...
Soudců 8:2...do ostré hádky. On jim však odpověděl: "Co jsem vlastně dokázal ve srovnání s vámi? Není snad efraimské...
1. Samuel 4:16...nesloužily, takže neviděl.) "Právě jdu z bitvyvlastně jsem z dnešní bitvy utekl," řekl ten muž Elímu. "Co...
1. Samuel 17:28... a hrozně se na Davida rozhněval: "Proč jsi sem vlastně přišel? A komu jsi svěřil těch pár ovcí na poušti?...
1. Samuel 27:11...do Gatu. Říkal si: "Aby na nás nevyzradili, co vlastně David dělá." Tak si David počínal celou dobu, kdy...
2. Samuel 14:32...za králem, aby ses ho zeptal, proč jsem se vlastně měl vrátit z Gešuru. Bylo by mi lépe, kdybych tam...
1. Královská 22:8...Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze...
2. Královská 4:14...jen pro ni mohl udělat?" ptal se potom Elíša. "Vlastně nemá syna a její muž je starý," odpověděl Gehazi....
2. Letopisů 18:7...Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový je," řekl izraelský král. "Skrze...
Žalmy 49:12... na věky věků jim budou obydlím, třebaže dříve vlastnili pozemky. Při vší své nádheře tu lidé nezůstanou,...
Přísloví 21:17...mrtvých spočine. Milovník radovánek je vlastně chudák; milovník přepychu a vína nebude bohatý....
Přísloví 24:9... toho pojmenují Úskočný. Výmysly hlupáků jsou vlastně hřích, drzoun je každému odporný. Pokud se budeš v...
Kazatel 2:7...a otroky, měl jsem dostatek domácí čelediVlastnil jsem stáda dobytka i ovcí, měl jsem jich víc než v...
Kazatel 4:8...očima lační po větším bohatství. "Pro koho se to vlastně pachtím, proč si odpírám všechno pohodlí? I to je...
Izaiáš 63:18... kvůli kmenům svého dědictví! Nakrátko tvůj lid vlastnil tvou svatyni, než ji naši nepřátelé celou zdupali....
Jeremiáš 11:15...budou volat kvůli svému neštěstí, neuslyším. Co vlastně můj milý lid pohledává v mém domě? To chce dál s...
Skutky 4:34... Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, protože ti, kdo vlastnili pole nebo domy, je prodávali a utržené peníze...
1. Korintským 1:16... že jste byli pokřtěni v mém jménu. Pokřtil jsem vlastně i Štěpánovu rodinu, ale nevím, že bych křtil ještě...
2. Korintským 1:9...přestali doufat, že přežijeme; v nitru jsme  vlastně očekávali rozsudek smrti. To vše se stalo, abychom...
2. Korintským 3:10...slavné, ve srovnání s touto nesmírnou slávou vlastně ani slavné nebylo. Jestliže to pomíjející přišlo se...
2. Korintským 7:12...v věci nevinní. Když jsem vám psal, nebylo to vlastně kvůli viníkovi nebo kvůli postiženému, ale spíše...
2. Korintským 9:1...své lásky a oprávněnosti naší chlouby vámi. Je vlastně zbytečné, abych vám psal o této službě svatým. Znám...

Slova obsahující vlastně: nevlastněte (1) vlastně (18)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |