Velikonocích

Hledám varianty 'velikonocích' [ velikonocích (2) velikonocemi (2) velikonoce (8) velikonoc (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
Matouš 26:2... řekl svým učedníkům: "Víte, že za dva dny jsou Velikonoce. Tehdy bude Syn člověka zrazen a ukřižován." Na...
Marek 14:1...vám, říkám všem: Bděte." Bylo to dva dny před Velikonocemi a Svátkem nekvašených chlebů. Vrchní kněží se...
Lukáš 2:41...s ním. Jeho rodiče chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct let,...
Lukáš 22:1... Blížil se Svátek nekvašených chlebů, zvaný také Velikonoce. Vrchní kněží a znalci Písma hledali způsob, jak...
Jan 2:13... kde se několik dní zdrželi. Blížily se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V...
Jan 2:23... a uvěřili Písmu i Ježíšově slovu.) Když bylVelikonocích v Jeruzalémě, mnozí během toho svátku uvěřili...
Jan 6:4...se svými učedníky. Blížily se židovské svátky Velikonoc. Ježíš pozvedl oči, a když uviděl, že za ním jde...
Jan 11:55... a tam pobýval s učedníky. Blížily se židovské Velikonoce. Mnozí z toho kraje putovali na Velikonoce...
Jan 12:1...oznámit, aby ho mohli zatknout. Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar,...
Jan 18:39..." řekl jim. "Jak je tu zvykem, měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězně. Chcete, abych propustil...
Jan 19:14...Gabata. Bylo to v den příprav před svátkem Velikonoc, kolem poledne. "Hle, váš král," řekl Pilát Židům...
Skutky 12:4...do vězení a hlídat čtyřmi čtveřicemi vojáků. Po Velikonocích ho totiž chtěl předvést k veřejnému slyšení....
1. Korintským 5:8...Beránek, byl již obětován! Proto slavme Velikonoce bez starého kvasu, bez kvasu špatnosti a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |