Vdaly

Hledám varianty 'vdaly' [ vdát (2) vdaly (3) vdala (2) vdají (3) vdá (7) ]. Nalezeno 16 veršù.
Numeri 30:7... slib odpustí, neboť zabránil její otecVdá-li se poté, co na sebe vzala slib nebo nějaký...
Numeri 36:3...našeho bratra Celofchada přidělil jeho dcerámVdají-li se však za někoho z jiných izraelských kmenů, pak...
Numeri 36:4...dědictví těchto dcer setrvá v kmeni, do něhož se vdají. Tak by jejich dědictví ubylo z dědictví našeho...
Numeri 36:8... mezi izraelskými kmeny dostat dědictví, se vdá za někoho ve svém otcovském rodu a kmeni, aby si...
Numeri 36:11...dcery Machla, Tirsa, Chogla, Milka a Noa se vdaly za syny svých strýců. Vdaly se do rodin synů Manasese...
Numeri 36:12... Milka a Noa se vdaly za syny svých strýcůVdaly se do rodin synů Manasese, syna Josefova, a jejich...
Deuteronomium 24:2...ji pryč z domu. Ona se po odchodu z jeho domu vdá za jiného muže, ale ten si ji také zprotiví, napíše ...
Růt 1:12...Vraťte se, dcery, odejděte. Jsem stará na vdávání. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, i kdybych...
Růt 1:13... vyrostou? Copak byste se kvůli tomu zdráhaly vdát? Ne, dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký....
Přísloví 30:23...hlupák může jídlem cpát, když se nepříjemná žena vdá a když služka svou paní vystřídá. Tito čtyři jsou na...
Jeremiáš 3:1... že někdo propustí manželku, ta od něj odejdevdá se za jiného. Copak se k může zase vrátit? Tím by se...
Ezechiel 23:4...jmenovala Ohola a její sestra Oholíba. Potom se vdaly za mne a rodily mi syny a dcery. Ohola představuje...
Marek 10:12...proti . Také žena, která opustí svého muževdá se za jiného, cizoloží." Tehdy k němu přinášeli malé...
Lukáš 2:36...ve velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila sedm let se svým mužem a potom byla vdovou ...
1. Korintským 7:28...ženu. I když se ale oženíš anebo když se dívka vdá, není to žádný hřích. Jen se vás snažím ušetřit běžných...
1. Timoteus 5:11...je smyslnost odvede od Krista, budou se chtít vdát a trestuhodně poruší svůj původní slib věrnosti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |