Vašti

Hledám varianty 'vašti' [ vašti ]. Nalezeno 10 veršù.
Ester 1:9... každého obsluhují, co hrdlo ráčí. Královna Vašti zatím v Xerxově královském paláci uspořádala hostinu...
Ester 1:11... nařídil, před něj přivedou královnu Vašti v královské koruně, aby lidu i velmožům předvedl její...
Ester 1:12...eunuchové vyřídili královský rozkaz, královna Vašti přijít odmítla. Král se rozlítil, že hněvem jen hořel...
Ester 1:15..."Jak se podle práva naložit s královnou Vašti za to, že neuposlechla Xerxův královský rozkaz, když...
Ester 1:16...před králem a velmoži ujal Memuchan: "Královna Vašti se neprovinila jen proti králi, ale i proti všem...
Ester 1:17...Budou říkat: ‚Král Xerxes poslal pro královnu Vašti, a nepřišla!' Ještě dnes se manželky perských a...
Ester 1:19...práva perská a médská jako nepomíjivé, a sice že Vašti nesmí přijít před krále Xerxe. Král si pak bude...
Ester 2:1...po všem a hněv krále Xerxe opadl, vzpomněl si na Vašti, na to, co provedla a jak se proti zakročilo....
Ester 2:4...zalíbí, nechť se pak stane královnou namísto Vašti." To se králi zalíbilo a učinil tak. V paláci v...
Ester 2:17...královskou korunu a učinil ji královnou namísto Vašti. Král pak na počest Ester uspořádal velikou slavnost...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |