Uzielovi

Hledám varianty 'uzielovi' [ uzielovi ]. Nalezeny 2 verše.
Exodus 6:22...Jisharovi: Korach, Nefeg a Zichri. Synové Uzielovi: Mišael, Elcafan a Sitri. Áron si vzal za ženu...
1. Letopisů 23:20... třetí Jachaziel, čtvrtý Jekameam. Synové Uzielovi: vůdce Míka a druhý Jišiáš. Synové Merariho:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |