Uziel

Hledám varianty 'uziel' [ uziel ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 6:18... Synové Kehatovi: Amram, Jishar, HebronUziel. Kehat se dožil věku 133 let. Synové Merariho: Machli...
Numeri 3:19...synové po svých rodech: Amram, Jishar, HebronUziel. Synové Merariho po svých rodech: Machli a Muši. Toto...
1. Letopisů 5:28...Merari. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, HebronUziel. Děti Amramovy: Áron, Mojžíš a Miriam. Synové...
1. Letopisů 6:3...Šimei. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, HebronUziel. Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské...
1. Letopisů 7:7...Jediael, celkem tři. Synové Belovi: Ecbon, UziUziel, Jerimot a Iri, pět vůdců otcovského rodu. V rodovém...
1. Letopisů 23:12...rod. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, HebronUziel, celkem čtyři. Synové Amramovi: Áron a Mojžíš. Áron a...
1. Letopisů 25:4...Hospodina. Z Hemanových synů: Bukiáš, MataniášUziel, Šubael, Jerimot, Chananiáš, Chanani, Eliata, Gidalti...
2. Letopisů 29:14...Jechiel a Šimei; ze synů Jedutunových ŠemajášUziel. Ti shromáždili své bratry a posvětili se. Potom šli...
Nehemiáš 3:8...místodržitele. Vedle něj opravoval zlatník Uziel, syn Charhajášův, a vedle něj mastičkář Chananiáš....

Slova obsahující uziel: uziel (9) uziele (2) uzielem (1) uzielovi (2) uzielových (1) uzielský (1) uzielův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |