Utěšitele

Hledám varianty 'utěšitele' [ utěšitele (2) utěšitel (4) ]. Nalezeno 6 veršù.
Žalmy 69:21... toužil jsem po soucitu, zbytečně, hledal jsem utěšitele, ale nenašel. K jídlu mi dali okusit žluče, ocet...
Izaiáš 51:12...veselí; zármutek a úpění je opustí. jsem váš Utěšitel, sám. Co jsi zač, že se bojíš smrtelníka,...
Jan 14:16...přikázání. pak požádám Otce a vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy,...
Jan 14:26...vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu,...
Jan 15:26...‚Nenáviděli bez příčiny.' přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy,...
Jan 16:7... abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám. přijde,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |