Uschne

Hledám varianty 'uschne' [ uschnou (5) uschne (8) uschly (1) uschlo (1) uschla (4) ]. Nalezeno 19 veršù.
2. Královská 19:26... jako tráva zelená, jako plevel na střecháchuschne dřív, než uzrává! sedíš, chodíš sem a tam, na...
Job 15:32...na marnost - prázdnota bude jeho odplatouUschne, než přijde jeho čas, jeho větve se nebudou zelenat....
Job 18:16... jeho příbytek bude sírou zasypán. Jeho kořeny uschnou zespoda, nahoře uvadne jeho koruna. Na zemi po něm...
Žalmy 37:2...těm, kdo křivdu působí - vždyť jako tráva uschnou znenadání, jak jarní zeleň uvadnou! Spoléhej na...
Žalmy 137:5...Pokud zapomenu, Jeruzaléme, na tebe, pak mi uschne pravice! mi i k patru jazyk přiroste, pokud...
Izaiáš 19:7...třtina i rákosí, zeleň podél Nilu i při ústíuschne vše zaseté v nilském okolí, bude to odváto a...
Izaiáš 27:11... dohola okusuje jeho větvičky. jeho větve uschnou a upadnou, ženy je přijdou sbírat na oheň. A že ten...
Izaiáš 37:27... jako tráva zelená, jako plevel na střecháchuschne dřív, než uzrává! sedíš, chodíš sem a tam, na...
Izaiáš 40:24... sotva zapustí v zemi kořeny, jak na zavaneuschnou hned, jak plevy odnáší je vichřice. Ke komu tedy...
Ezechiel 17:10... ale uspěje? Zasažena východním větrem, neuschne úplně? Na záhonech, kde byla zasazena, tam uschne!'"...
Ezechiel 19:12... její plody byly servány, její silné větve uschly a pohltily je plameny. Teď je přesazena do pouště,...
Ozeáš 9:16...jsou vzbouřenci! Efraim bude bit, takže mu uschnou kořeny, aby nerodil. I kdyby ale děti zplodili, ty...
Joel 1:12...- zničena byla sklizeň na poli! Vinná réva uschla, zvadlo fíkoví, granátovníky i palmy s jabloněmi,...
Amos 1:2...bude z Jeruzaléma! Vyprahnou louky pastýřůuschne i vrchol Karmelu. Toto praví Hospodin: Damašek...
Jonáš 4:7...zařídil, aby tu rostlinu napadl červ, takže uschla. Když pak vyšlo slunce, Bůh zařídil, aby od východu...
Matouš 13:6...slunce, spálilo je, a protože neměla kořenuschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo,...
Marek 4:6...slunce, spálilo je, a protože neměla kořenuschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo,...
Lukáš 8:6...je ptáci. Jiné padlo na skálu, a když vzešlouschlo, protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to...
Jan 15:6...ve mně, bude odhozen pryč jako ratolestuschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří....

Slova obsahující uschne: neuschne (2) uschne (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |