Uriho

Hledám varianty 'uriho' [ uriho ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 31:2..."Pohleď, povolal jsem osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil jsem ho Božím...
Exodus 35:30... Hospodin povolal osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil ho Božím Duchem...
Exodus 38:22...vedením Itamara, syna kněze Árona. Becaleel, syn Uriho, syna Hurova z pokolení Juda, udělal všechno, co...
1. Královská 4:19... syn Elův, spravoval kraj Benjamín; Geber, syn Uriho, spravoval zemi Gileád, zemi emorejského krále...
1. Letopisů 2:20...vzal Efratu a ta mu porodila Chura. Chur zplodil Uriho a Uri zplodil Becaleela. Checron si potom ve svých...
2. Letopisů 1:5...ale bronzový oltář, který zhotovil Becaleel, syn Uriho, syna Hurova, dosud stál před Příbytkem). Šalomoun...

Slova obsahující uriho: churiho (1) uriho (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |