Uriášovi

Hledám varianty 'uriášovi' [ uriášovi ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Samuel 11:8... jak se daří lidu a jak se daří v boji. Potom Uriášovi řekl: "Zajdi domů a dej si koupel." Jakmile Uriáš...
2. Samuel 11:12...duši, něco takového bych neudělal!" David tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň tu ještě jeden den. Odešlu ...
2. Samuel 11:14...tedy ráno napsal dopis Joábovi a poslal mu ho po Uriášovi. V dopise psal: "Postavte Uriáše do nejprudšího...
2. Královská 16:10... Když spatřil damašský oltář, poslal knězi Uriášovi jeho nákres a podrobný popis jeho provedení. Kněz...
2. Královská 16:15...směrem na sever. Potom král Achaz přikázal knězi Uriášovi: "Na tomto velkém novém oltáři obětuj ranní zápaly...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |