Uriáše

Hledám varianty 'uriáše' [ uriáše ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Samuel 11:3...se: "Je to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Uriáše Chetejského." David si pro ni nechal poslat, a když...
2. Samuel 11:6..."Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi: "Pošli mi Uriáše Chetejského." Joáb tedy poslal Uriáše za Davidem....
2. Samuel 11:15...mu ho po Uriášovi. V dopise psal: "Postavte Uriáše do nejprudšího boje. Pak od něj odstupte, je...
2. Samuel 11:16...a zemře." Joáb tedy při obléhání města postavil Uriáše na místo, o kterém věděl, že tam jsou zvláště udatní...
2. Samuel 12:9...slovem? Provedl jsi, co je v jeho očích zléUriáše Chetejského jsi zabil mečem a jeho ženu sis vzal za...
2. Samuel 12:10... že jsi mnou pohrdl a vzal sis za ženu manželku Uriáše Chetejského, se od tvého domu od nynějška nikdy...
Nehemiáš 3:4...a závory. Vedle nich opravoval Meremot, syn Uriáše, syna Kocova. Vedle nich opravoval Mešulam, syn...
Nehemiáš 3:21...nejvyššího kněze Eliašiba. Za ním Meremot, syn Uriáše, syna Kocova, opravoval další část od vchodu do...
Izaiáš 8:2...Přizval jsem si k tomu spolehlivé svědky: kněze Uriáše a Zachariáše, syna Jeberechiášova. Když jsem se pak...
Jeremiáš 26:23...Elnatana, syna Achborova, a jeho muže, kteří Uriáše z Egypta unesli a přivedli ho ke králi Joakimovi....

Slova obsahující uriáše: uriáše (11) uriášem (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |