Ukrýval

Hledám varianty 'ukrýval' [ ukrývat (2) ukrýváš (3) ukrýván (1) ukrýval (2) ukrývá (5) ]. Nalezeno 13 veršù.
1. Samuel 23:19...ale vypravili Zifejci a řekli: "David se přece ukrývá u nás! Opevnil se v Choreši na kopci Chakila jižně...
1. Samuel 26:1...do Gibeje znovu přišli Zifejci: "David se přece ukrývá na kopci Chakila před Ješimonem." Saul se tedy se...
2. Královská 11:3...Ataliou ukryla v ložnici. Díky tomu nebyl zabitUkrýval se s v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi...
2. Letopisů 22:12... schovala Joaše před Atalií, aby ho nezabilaUkrýval se u nich v Hospodinově chrámu šest let, dokud v...
Job 28:6... v jejích hlubinách však sálá žár. Safír se ukrývá v jejích skalách, blyští se tam zlatý prach. Stezku...
Žalmy 10:1... Proč jsi, Hospodine, tak vzdálený? Proč se ukrýváš v dobách soužení? Ničemové ve své pýše honí chudáky...
Žalmy 13:2...Zapomeneš na navěky? Jak dlouho ještě budeš ukrývat přede mnou svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkosti...
Žalmy 44:25...ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás navěky! Proč ukrýváš svoji tvář, nedbáš na naši bídu, na útlak náš? Do...
Žalmy 54:2... co přišli Zifejci a řekli Saulovi: "David se ukrývá u nás!" Bože, zachraň pro jméno své, v moci své...
Žalmy 89:47...ostudy! séla Jak dlouho se, Hospodine, budeš ukrývat? Napořád? Musí tvá zuřivost jak oheň plát? Jak...
Žalmy 104:29... sytí se hojností. Děsí se ale, když svou tvář ukrýváš, hynou, když dech jim odjímáš - navracejí se znovu...
Přísloví 28:28...ho prokletí. Když mají darebáci navrch, každý se ukrývá, když na přijde záhuba, spravedlivých přibývá. Z...
Židům 11:23...kostmi. Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |