Ukořistili

Hledám varianty 'ukořistili' [ ukořistili (2) ukořistil (2) ukořistí (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 31:9...ženy i jejich děti ale Izraelci zajaliUkořistili také všechen jejich dobytek, stáda a veškeré...
1. Letopisů 18:11...Hospodinu stejně jako stříbro a zlato, které ukořistil všem ostatním národům: Edomcům, Moábcům, Amoncům,...
Ester 3:13...dvanáctého měsíce zvaného adar. Co kdo po nich ukořistí, si nechá. Tento edikt budiž zařazen mezi...
Ester 8:11...je nebo jejich ženy a děti. Co kdo po nich ukořistí, si ponechá. Tak se staň ve všech provinciích...
Job 20:18...oleje, nebude se koupat v medu a smetaně. To, co ukořistil, vrátí netknuté, neužije to, co získal obchodem....
Jeremiáš 20:5...i všechny judské královské poklady. To všechno ukořistí, uloupí a odnese do Babylonu. A ty, Pašchure, i...
Ezechiel 26:12...sloupy se zhroutí na zem. Vyplení tvé bohatstvíukořistí tvé zboží, tvé hradby prolomí, tvé skvostné domy...
Ezechiel 36:5...radostí drze přivlastnili mou zemi, aby ukořistili její pastviny. Proto prorokuj o izraelské zemi a...
Daniel 11:8...jeho pevnosti a podaří se mu nad nimi zvítězitUkořistí také jejich bohy, jejich sochy, vzácné náčiní,...

Slova obsahující ukořistili: neukořistili (1) ukořistili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |