Uchovali

Hledám varianty 'uchovali' [ uchovej (2) uchováno (3) uchován (1) uchovali (1) uchoval (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 16:32...přikázal toto: Naber toho jeden omer, je to uchováno pro všechna vaše pokolení. vidí pokrm, jímž...
Exodus 16:33...many a postav jej před Hospodina, je to uchováno pro všechna vaše pokolení." A tak jej Áron...
Exodus 16:34...postavil před Truhlou svědectví, aby to bylo uchováno, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele...
Numeri 19:9...místo za táborem; tam bude pro izraelskou obec uchován k přípravě očistné vody. Je to oběť za hřích....
Jozue 14:10...vydal Hospodinu, mému Bohu.' A hle, Hospodin  uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu čtyřicet pět let od...
Jozue 22:31... Žádnou zradu proti Hospodinu jste nespáchaliUchovali jste syny Izraele před Hospodinovým trestem." Kněz...
Přísloví 4:21...z nich nespouštěj své oči, hluboko v srdci si je uchovej. Životem jsou těm, kdo je nacházejí, celému jejich...
Daniel 7:28... Daniel zbledl hrůzou. To slovo jsem si ale uchoval v srdci. Ve třetím roce vlády krále Belšasara jsem...
1. Timoteus 1:19...o tobě zazněla. S jejich pomocí bojuj dobrý bojuchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |