Učenec

Hledám varianty 'učenec' [ učenec (4) učenců (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Ezdráš 7:6...Árona. Tento Ezdráš přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý Zákona Mojžíšova, vydaného od Hospodina, Boha...
Nehemiáš 8:4... Všechen lid pozorně naslouchal Knize ZákonaUčenec Ezdráš stál na dřevěném podiu zvlášť k tomu...
Nehemiáš 12:36...nástroji Davida, muže Božího. V čele průvodu šel učenec Ezdráš. Prošli Studniční bránou naproti nim,...
Jeremiáš 8:8...Jen se podívejte, jak ho komolí lživé pero učenců! Ti mudrci tedy budou zahanbeni a zachváceni děsem....
1. Korintským 1:20...rozum rozumných." Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde zůstal světový myslitel? Copak Bůh neobrátil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |