Tupci

Hledám varianty 'tupci' [ tupec (10) tupče (1) tupcům (1) tupců (7) tupci (17) tupcem (1) tupce (7) ]. Nalezeny 44 verše.
Job 18:3...to, že jsme tu za dobytek? To nás považuješ za tupce? Tvá vlastní zuřivost drásá ! Copak se kvůli tobě...
Žalmy 49:11...vidno, i moudrý člověk zemře, stejně tak hyne tupec a hrubián, každý své jmění cizím zanechá! Jejich...
Žalmy 94:8... Bůh Jákobův se to nedozví!" Pochopte to, vy tupci největší, kdy rozum dostanete, hlupáci? Ten, který...
Přísloví 1:22... skončí, kdy drzounů záliba v drzosti, kdy tupců nenávist ke všemu vědění? Obraťte se, když vás...
Přísloví 1:32...zajdou na vlastní umíněnost, spokojenost tupců je jejich záhuba. Kdo však poslouchá, ten pohodlně...
Přísloví 3:35...věnuje. Moudrým připadne za dědictví slávatupce však čeká potupa. Slyšte, synové, otcovské poučení,...
Přísloví 8:5... Pochopte, prosťáčci, prozíravost, dospějtetupci, k rozumu! Slyšte, řeknu vám něco zásadního, co vyjde...
Přísloví 10:1...Šalomounova: Moudrý syn dělá otci radosttupec přivádí matku k zoufalství. Nekalé poklady člověku...
Přísloví 10:23...požehnání obohacuje bez veškerého trápeníTupec potěšení ve zvrhlosti, rozumný zase v moudrosti....
Přísloví 13:19..., bude vážený. Splněná touha je v duši sladkátupcům je odporné varovat se zla. Kdo chodí s moudrými,...
Přísloví 13:20...chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádítupci, ztroskotá. Hříšníky stíhá neštěstí, spravedlivým je...
Přísloví 14:7...pídí, rozumnému je poznání snadno přístupnéTupci se raději obloukem vyhni, z jeho rtů se přece nic...
Přísloví 14:16...zvažuje. Moudrý je opatrný a varuje se zlatupec jde bezstarostně dál. Unáhlený člověk dělá hlouposti,...
Přísloví 14:33...rozumného spočívá moudrost; co skrývá nitro tupců, též vyjde najevo. Spravedlnost povznáší národ, hřích...
Přísloví 15:2...budí hněv. Jazyk moudrých zpříjemňuje poznánítupci z úst chrlí samé nesmysly. Hospodinovy oči vidí všude...
Přísloví 15:7...trápení. Rty moudrých vědění rozsévají, srdce tupců však nikoli. Oběť darebáků se Hospodinu hnusí,...
Přísloví 15:14...ubíjí. Srdce rozumného touží po vědění, ústa tupců se krmí tupostí. Každý den chudáka bývá těžký,...
Přísloví 15:20...je ale dlážděná. Moudrý syn dělá otci radosttupec i vlastní matkou pohrdá. Nerozumného těší každá...
Přísloví 17:10... Na rozumného více zapůsobí výtka, než kdyby tupci stokrát nařezal. Na nic než na vzpouru zlosyn nemyslí...
Přísloví 17:16...hnusí nastejno. K čemu jsou peníze v rukou tupce? Když nemá rozum, moudrost nekoupí! Přítel miluje za...
Přísloví 17:21... kdo křivý jazyk, špatně dopadne. Kdo zplodil tupce, důvod k žalu, hlupákův otec radost nepozná....
Přísloví 18:2...vlastní choutky, každou rozumnou radou pohrdneTupec nijak nestojí o rozumnost - chce jen vyklopit, co ...
Přísloví 18:7...spěchají k hádkám, jeho rty po výprasku volajíTupci jsou jeho ústa záhubou, rty jsou mu pastí smrtelnou....
Přísloví 19:10...neujde trestu, kdo šíří klam, ten zahyneTupci nesluší žádný přepych, tím méně otroku vláda nad pány...
Přísloví 19:29...hanebnost. Na drzouny čekají soudy, na hřbety tupců rány. Víno je drzoun a pivo křikloun; kdo za ním...
Přísloví 21:20...hádat se. Moudrý doma olej a vzácné pokladytupec však všechno rozhází. Komu jde o spravedlnost a...
Přísloví 23:9... tvoje lichotky budou zmařeny! Cokoli říkat tupci je zbytečné, moudrostí tvých slov jen pohrdne....
Přísloví 26:1...Jako sníh létu, jako sklizni déšť, asi tak sluší tupci čest. Vrabec přeletí, vlaštovka se mihne, bezdůvodná...
Přísloví 26:3...nedojde. Na koně je bič, na osla uzda, na hřbety tupců ale hůl. Neodpovídej tupci na jeho tupost, aby ses mu...
Přísloví 26:4...osla uzda, na hřbety tupců ale hůl. Neodpovídej tupci na jeho tupost, aby ses mu sám nezačal podobat....
Přísloví 26:5...tupost, aby ses mu sám nezačal podobat. Odpověz tupci na jeho tupost, aby si přestal moudrý připadat....
Přísloví 26:6... Uřezává si nohy, pije utrejch, kdo se zprávou tupce posílá. Chabé jak zmrzačené nohy je přísloví v ústech...
Přísloví 26:8...ústech tupcových. Jako do praku nabíjet kámen je tupci prokazovat čest. Jako trn v ruce opilce je přísloví v...
Přísloví 26:10... jenž střílí naslepo, je ten, kdo najímá tupce jdoucího okolo. Jako se pes vrací k vlastním zvratkům...
Přísloví 26:11... Jako se pes vrací k vlastním zvratkům, tak tupec opakuje vlastní pitomost. Viděl jsi člověka, co si...
Přísloví 27:3...vlastní rty. Kámen tlačí a písek tíží, vydržettupcem je těžší než obojí. Zloba je krutá a hněv prudký,...
Přísloví 28:26... bude úspěšný. Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn. Kdo dává...
Přísloví 29:11...poctivce nenávidí, upřímnému se sápou po krkuTupec průchod všem svým citům, moudrý se ale drží zpět....
Kazatel 10:12... nic nezmohou. Moudrý svou řečí získá přízeňtupce však zahubí jeho vlastní rty. Hloupost je úvodem k...
Jeremiáš 10:8...není nikdo jako ty. Do jednoho jsou to nechápaví tupci a jejich nauky jsou pouhé nesmysly: dřevo, tepané...
Jeremiáš 10:14... vypouští vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni...
Jeremiáš 10:21... kdo by postavil přístřeší. Pastýři, ti tupci, se Hospodina neptali, a proto se jim nedaří - celé...
Jeremiáš 51:17... vypouští vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni...
Matouš 5:22...bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru řekl: ‚Tupče!' bude vydán veleradě, a kdokoli by mu řekl:...

Slova obsahující tupci: tupci (17) zástupci (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |