Trpí li

Hledám varianty 'trpí li' [ trpíte (2) trpíš (1) trpíme (1) trpím (4) trpí (15) trpět (13) trpěli (6) trpěla (2) trpěl (11) | li ]. Nalezeno 15 veršù.
Leviticus 15:18Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou a budou nečistí do večera. Trpí-li žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se dotkne, bude nečistý do večera.
Leviticus 15:19...oba se omyjí vodou a budou nečistí do večeraTrpí-li žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení...
Leviticus 15:24Jestliže s ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm dní. Také každé lůžko, na němž by ležel, bude nečisté. Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné krvácení nebo když výtok trvá déle než její běžné krvácení, bude po všechny dny svého nečistého výtoku nečistá tak jako v době svého běžného krvácení.
Leviticus 15:25...každé lůžko, na němž by ležel, bude nečistéTrpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné...
Leviticus 22:3Řekni jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech vašich pokoleních by přistoupil ke svatým darům (jež synové Izraele obětují Hospodinu jako svaté) ve stavu vlastní nečistoty, takový člověk bude vyvržen z přítomnosti. jsem Hospodin. Kdokoli z Áronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li se něčeho poskvrněného mrtvolou nebo výron semene
Leviticus 22:4...z Áronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů, dokud se neočistí. Dotkne-li
1. Korintským 12:25aby v těle nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotli části navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s , a je-li jedna část poctěna, všechny části se s radují.
1. Korintským 12:26...části navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s ní, a je-li jedna...
1. Petr 2:19...dobrým a vlídným, ale i zlým. Když někdo nevinně trpí kvůli zbožnému svědomí, zaslouží si chválu. Co je ale...
1. Petr 2:20...na tom, když budete biti za vlastní chybyTrpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné...
1. Petr 3:16Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé.
1. Petr 3:17...život v Kristu. Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za zlé. Vždyť i...
1. Petr 4:15 nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj, zločinec nebo udavač. Trpí-li však jako křesťan, se za to nestydí, ale chválí za to jméno Boha.
1. Petr 4:16...netrpí jako vrah, zloděj, zločinec nebo udavačTrpí-li však jako křesťan, se za to nestydí, ale chválí...
1. Petr 4:18"Je-li spravedli stěží spasen, co bude s bezbožným a hříšníkem?" proto ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují své duše věrnému Stvořiteli a pokračují v dobrém jednání.

Slova obsahující trpí li: nestrpí (2) nestrpím (2) nestrpíš (1) netrpí (1) netrpíte (1) potrpíte (1) trpí (15) trpící (11) trpícího (3) trpícím (1) trpím (4) trpíme (1) trpíš (1) trpíte (2) utrpí (1) vytrpí (1) | acaliášova (2) ačkoli (85) adalia (1) altalia (1) amfipolis (1) ampliata (1) areli (2) arelijský (1) arieli (3) asaeli (1) atalia (11) ataliáš (1) ataliášův (1) atalie (1) atalií (1) ataliou (1) attalie (1) baali (1) baalis (1) baclitovi (1) báli (23) balili (1) balzamovali (1) bazilišek (1) baziliška (1) bázlivé (2) bázliví (1) bažili (1) bdelium (1) bealiáš (1) bedlivě (3) běhali (2) beliálem (1) bělič (1) běliče (1) běželi (3) bili (13) blížili (2) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) bližší (2) bloudili (5) bodali (1) bodli (1) bohatli (1) bojovali (18) bořili (1) bourali (1) bouřili (3) bouřlivé (1) bouřlivý (2) brali (4) bránili (3) brodili (1) brojili (1) budili (1) buvoli (1) bydleli (54) bydli (4) bydlili (2) bydliště (3) bydlištěm (1) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bývali (16) celičká (1) cibuli (1) cíli (4) cítili (2) cizoložili (1) cokoli (97) cokoliv (1) ctili (14) ctiteli (2) čehokoli (11) čekali (10) čekávali (1) čelil (1) čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) čelit (5) čemkoli (1) čemukoli (1) čerpali (1) četli (2) číhali (3) čili (3) čímkoli (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |