Trojici

Hledám varianty 'trojici' [ trojici (7) trojice (13) ]. Nalezeno 20 veršù.
Jozue 15:14... (Ten Arba byl otcem Anaka.) Káleb odsud vyhnal trojici Anakových synů: Šešaje, Achimana a Talmaje, potomky...
Soudců 1:20...Mojžíšova slova Kálebovi a ten odsud vyhnal trojici Anakových synů. Synové Benjamínovi ale nevyhnali...
2. Samuel 23:8...hrdinů: Jošeb-bašebet Tachkemonský, velitel Trojice. Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm...
2. Samuel 23:9...tak, že jich jednou pobil na osm set. Další z  trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda, syna Achochiova. Ten...
2. Samuel 23:16...vody z betlémské studny u brány." A tak se ta trojice hrdinů probila do filištínského tábora a navážila...
2. Samuel 23:17...A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj,...
2. Samuel 23:18...na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona Trojice. Vskutku, mezi Třicítkou byl slavný a byl jejich...
2. Samuel 23:19...Třicítkou byl slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnal. Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu...
2. Samuel 23:22... syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se...
2. Samuel 23:23...jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. David mu svěřil svou tělesnou stráž....
1. Letopisů 11:11...Davidových hrdinů:Jašobeám Chakemonský, velitel Trojice. Oháněl se kopím tak, že jich jednou pobil na tři...
1. Letopisů 11:12...tak, že jich jednou pobil na tři sta. Další z  trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda Achochijského. Ten byl...
1. Letopisů 11:18...vody z betlémské studny u brány." A tak se ta Trojice probila do filištínského tábora a navážila vodu z...
1. Letopisů 11:19...A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj....
1. Letopisů 11:20...na tři sta, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl dvojnásob slavný a byl jejich...
1. Letopisů 11:21...byl dvojnásob slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnal. Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu...
1. Letopisů 11:24... syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se...
1. Letopisů 11:25...jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. Jemu David svěřil svou tělesnou...
Izaiáš 19:24... V ten den bude Izrael s Egyptem a Asýrií tvořit trojici a bude požehnáním uprostřed světa, jemuž Hospodin...
1. Korintským 13:13... doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska. Následujte lásku,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |