Toužebně

Hledám varianty 'toužebně' [ toužebně ]. Nalezeno 5 veršù.
Žalmy 40:2...zpěváka. Žalm Davidův. Na Hospodina jsem čekal toužebně a on se naklonil a uslyšel můj křik. Z vlhké jámy...
Žalmy 84:3...překrásně je ve tvém příbytku! duše dychtítoužebně vyhlíží k Hospodinovým nádvořím. srdce i tělo...
Přísloví 21:26...touhy, jeho rukám práce nevoní. Celý den jenom toužebně touží, spravedlivý však rozdává a neskrblí. Sama...
Lukáš 22:15... posadil se s apoštoly za stůl. Tehdy jim řekl: "Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím,...
Skutky 27:29...na útesy, spustili ze zádi čtyři kotvytoužebně očekávali den. Tehdy se námořníci pokusili...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |