Tomáš

Hledám varianty 'tomáš' [ tomášovi (1) tomáše (2) tomáš (8) ]. Nalezeno 11 veršù.
Matouš 10:3...Zebedeův a jeho bratr Jan, Filip a BartolomějTomáš a výběrčí daní Matouš, Jakub Alfeův a Tadeáš, Šimon...
Marek 3:18...hro-mu"), Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, MatoušeTomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Horlivce a Jidáše...
Lukáš 6:15... Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, MatoušeTomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélot, Judu Jakubova...
Jan 11:16...tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu." Tomáš zvaný Dvojče tehdy ostatním učedníkům řekl: "Pojďme...
Jan 14:5...znáte." "Pane, nevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?" " jsem ta cesta, pravda...
Jan 20:24...tehdy mezi Ježíš přišel, jeden z DvanáctiTomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali:...
Jan 20:26...týden později byli jeho učedníci znovu uvnitřTomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a...
Jan 20:27...se doprostřed se slovy: "Pokoj vám." Potom řekl Tomášovi: "Polož sem prst. Podívej se na ruce. Natáhni...
Jan 20:28...a začni věřit." "Můj Pán a můj Bůh!" zvolal Tomáš. "Uvěřil jsi, protože jsi viděl," řekl mu Ježíš....
Jan 21:2...jezera. Stalo se to takto: Šimon PetrTomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové...
Skutky 1:13... kde pobývali: Petr, Jakub, Jan, Ondřej, FilipTomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub (syn Alfeův), Šimon Zélot...

Slova obsahující tomáš: tomáš (8) tomáše (2) tomášovi (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |