Tola

Hledám varianty 'tola' [ tola ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 46:13...měl syny Checrona a Chamula. Synové IsacharoviTola, Pua, Jašub a Šimron. Synové Zabulonovi: Sered, Elon a...
Numeri 26:23...76 500 mužů. Synové Isacharovi po svých rodechTola a z něj rod tolský, Pua a z něj rod pujský, Jašub a z...
Soudců 10:1... Po Abimelechovi povstal k záchraně Izraele Tola, syn Puy, syna Dodova, muž z pokolení Isachar. Bydlel...
1. Letopisů 7:1...Jaezer s jejich pastvinami. Synové IsacharoviTola, Pua, Jašub a Šimron - celkem čtyři. Synové Tolovi:...

Slova obsahující tola: apoštola (2) eltolad (2) tola (4) toladu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |