Tobiáš

Hledám varianty 'tobiáš' [ tobiášovi (4) tobiášem (2) tobiáše (3) tobiáš (7) ]. Nalezeno 16 veršù.
2. Letopisů 17:8... Asaela, Šemiramota, Jonatana, AdoniášeTobiáše a Tob-adoniáše a s nimi také kněze Elišamu a Jorama...
Ezdráš 2:60...rodem a původem z Izraele: Synové DelajášoviTobiášovi a Nekodovi: 652. Z kněží to byli: synové...
Nehemiáš 2:10...se to doslechl Sanbalat Choronský a úředník Tobiáš Amonský, popadla je strašná zlost, že přišli lidé,...
Nehemiáš 2:19...Když se to doslechli Sanbalat Choronský, úředník Tobiáš Amonský a Gešem Arabský, začali se nám posmívat....
Nehemiáš 3:35...Chtějí křísit z prachu ty ohořelé sutiny?" Tobiáš Amonský, který mu stál po boku, řekl: "Jen klidně...
Nehemiáš 4:1...a lid pracoval celým srdcem. Když se SanbalatTobiáš spolu s Araby, Amonci a Ašdoďany doslechli, že...
Nehemiáš 6:1...jsem pro tento lid vykonal. Když se SanbalatTobiáš, Arab Gešem a ostatní naši nepřátelé dozvěděli, že...
Nehemiáš 6:12...Bůh. Takhle mi prorokoval, protože mu zaplatil Tobiáš a Sanbalat. Zaplatili mu, abych se polekal, poslechl...
Nehemiáš 6:14... aby očernili jméno. Pamatuj, Bože můj, na Tobiáše a Sanbalata i na jejich činy. Pamatuj také na...
Nehemiáš 6:17...pochází od našeho Boha. Mezi judskou šlechtouTobiášem celou tu dobu odcházelo a přicházelo množství...
Nehemiáš 6:19... Vychvalovali ho přede mnou a donášeli mu na Tobiáš pak psal dopisy, aby zastrašil. Když byly hradby...
Nehemiáš 7:62...rodem a původem z Izraele: Synové DelajášoviTobiášovi a Nekodovi: 642. Z kněží pak: synové Chobajáše,...
Nehemiáš 13:4...ke komorám chrámu našeho Boha, spříznilTobiášem a poskytl mu velikou komoru, kde předtím ukládali...
Nehemiáš 13:7...dozvěděl, jakou špatnost Eliašib provedl, když Tobiášovi poskytl komoru na nádvoří Božího chrámu. Nesmírně...
Zachariáš 6:10...Hospodinovo: "Vyber dary od vyhnanců CheldajeTobiáše a Jedajáše, kteří se vrátili z Babylonu. Téhož dne...
Zachariáš 6:14...Hospodinově chrámě, kde bude svěřena CheldajoviTobiášovi, Jedajášovi a Chenovi, synu Cefaniášovu. Dokonce...

Slova obsahující tobiáš: tobiáš (7) tobiáše (3) tobiášem (2) tobiášovi (4) tobiášovy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |