Tirsy

Hledám varianty 'tirsy' [ tirsy ]. Nalezeno 5 veršù.
Jozue 12:24...jeden, král Gojim v Galileji jeden, král Tirsy jeden, celkem jedenatřicet králů. Jozue byl ...
1. Královská 14:17..." Jeroboámova žena tedy vstala a vrátila se do Tirsy. Jakmile vkročila na práh domu, chlapec zemřel....
1. Královská 15:21...doslechl, přestal stavět Rámu a stáhl se do Tirsy. Potom král Asa dal provolat po celém Judsku, aby...
2. Královská 15:14...Šalum, syn Jábešův. Kraloval jeden měsíc. Z Tirsy totiž vytáhl Menachem, syn Gadiho, dorazil k Samaří a...
2. Královská 15:16...izraelských králů. Menachem tenkrát vytáhlTirsy, přepadl Tipsach, a když mu odmítli otevřít, vybil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |