Tirse

Hledám varianty 'tirse' [ tirse ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 15:33...válka. Třetího roku judského krále Asy začalTirse kralovat nad Izraelem Baaša, syn Achiášův. Kraloval...
1. Královská 16:6... Když Baaša ulehl ke svým otcům, pohřbili hoTirse a místo něj začal kralovat jeho syn Ela. Prorok Jehu,...
1. Královská 16:8... Šestadvacátého roku judského krále Asy začalTirse kralovat nad Izraelem Ela, syn Baašův, a kraloval dva...
1. Královská 16:9...němu zosnoval spiknutí. Ela se právě opíjelTirse, v domě Arcy, správce tirského paláce. Vtom přišel...
1. Královská 16:15... Sedmadvacátého roku judského krále Asy začalTirse kralovat Zimri a kraloval sedm dní. Vojsko tehdy...
1. Královská 16:23...dvanáct let. Prvních šest let kralovalTirse, pak ale koupil od Šemera za dva talenty stříbra...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |