Timoteovi

Hledám varianty 'timoteovi' [ timoteus (15) timoteovi (2) timotea (6) ]. Nalezeny 23 verše.
Skutky 16:1...a Lystry a hle, byl tu jeden učedník jménem Timoteus, syn věřící Židovky a řeckého otce. Bratři v...
Skutky 17:14...proto Pavla hned poslali k moři, ale SilasTimoteus tam zůstali. Ti, kdo Pavla doprovázeli, ho dovedli...
Skutky 17:15...Athén. Odtud se vrátili se vzkazem pro SilaseTimotea, aby co nejrychleji přišli za Pavlem. Když na ...
Skutky 18:5...i Řeky. Když pak z Makedonie dorazili SilasTimoteus, Pavel se zcela oddal kázání Slova a dokazoval...
Skutky 19:22...také podívat do Říma." Dva ze svých pomocníkůTimotea a Erasta, tehdy poslal do Makedonie, ale sám zůstal...
Skutky 20:4... Aristarchos a Sekundus z Tesaloniky, GaiusTimoteus z Derbe a Tychikos a Trofimos z Asie. Ti šli...
Římanům 16:21...Ježíše s vámi. Pozdravuje vás můj spolupracovník Timoteus a moji krajané Lukios, Jáson a Sozipater....
1. Korintským 4:17...se mým příkladem. Proto také za vámi posílám Timotea, svého milovaného a věrného syna v Pánu, který vám...
1. Korintským 16:10...když je tu mnoho protivníků. Jestli k vám přijde Timoteus, postarejte se, se u vás cítí dobře, vždyť se...
2. Korintským 1:1... podle Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu a všem svatým v celém Řecku:...
2. Korintským 1:19...Ježíš Kristus, kterého jsme u vás , SilvanusTimoteus zvěstovali, přece nebyl "ano a ne". V něm bylo a...
Filipským 1:1...milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen. PavelTimoteus, služebníci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu...
Filipským 2:19...Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych se také potěšil zprávami o vás. Nemám...
Koloským 1:1... z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou v...
1. Tesalonickým 1:1...na vězení. Milost s vámi. Pavel, SilvanusTimoteus církvi Tesalonických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši...
1. Tesalonickým 3:2...jsme se zůstat v Athénách sami a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově...
1. Tesalonickým 3:5...jsem to tedy nemohl snést, poslal jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře, zda vás snad...
1. Tesalonickým 3:6...a zda naše úsilí nepřišlo nazmar. Teď se ale Timoteus vrátil s radostnou zprávou o vaší víře a lásce....
2. Tesalonickým 1:1...Pána Ježíše Krista s vámi. Pavel, SilvanusTimoteus církvi Tesalonických v Bohu, našem Otci, a v Pánu...
1. Timoteus 1:2... našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší nadějeTimoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a...
2. Timoteus 1:2...život zaslíbený v Kristu Ježíši, milovanému synu Timoteovi: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od...
Filemon 1:1...vámi všemi. Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milému příteli a...
Židům 13:23...jsem vám napsal jen krátce. Vězte, že náš bratr Timoteus je propuštěn. Přijde-li brzy, navštívím vás s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |