Timna

Hledám varianty 'timna' [ timna ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 36:22...Lotanovi: Chori a Hemam. Lotanova sestra byla Timna. Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam...
Genesis 36:40...jejich rodin a jejich míst, jmenovitě: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet, kmen Oholíbama, kmen Ela,...
Jozue 15:57... Jokdeam, Zanoach, Kajin, GibeaTimna - celkem deset měst s osadami. Dále: Chalchul,...
Jozue 19:43... Ajalon, Jitla, ElonTimna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat...
1. Letopisů 1:36...Elifazovi: Teman, Omar, Sefo, Gatam, KenazTimna a Ama-lek. Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a...
1. Letopisů 1:39...Lotanovi: Chori a Homam. Lotanova sestra byla Timna. Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefi a Onam....
1. Letopisů 1:51...Také Hadad zemřel. Edomské kmeny byly tyto: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet, kmen Oholíbama, kmen Ela,...

Slova obsahující timna: timna (7) timnat (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |