Tiglat pilesara

Hledám varianty 'tiglat pilesara' [ tiglat | pilesara ]. Nalezeny 2 verše.
1. Letopisů 5:25Zradili však Boha svých otců a odešli smilnit za bohy národů země, které před nimi Bůh vyhubil. Proto Bůh Izraele podnítil ducha asyrského krále Pula (totiž Tiglat-pilesara, krále Asýrie), aby vystěhoval pokolení Ruben, Gád a polovinu kmene Manasesova do vyhnanství. Odvlekl je do Chalachu, Chaboru, Hary a k řece Gozanu, kde zůstávají dodnes.
1. Letopisů 5:26...podnítil ducha asyrského krále Pula (totiž Tiglat-pilesara, krále Asýrie), aby vystěhoval pokolení...

Slova obsahující tiglat pilesara: |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |