Tišbejský

Hledám varianty 'tišbejský' [ tišbejský ]. Nalezeny 4 verše.
1. Královská 17:1...řekl Hospodin skrze Jozua, syna Nunova. Eliáš Tišbejský, přistěhovalec z Gileádu, řekl Achabovi: "Jakože...
1. Královská 21:17...šel tu vinici Nábota Jizreelského zabrat. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vstaň, jdi do...
1. Královská 21:28... spával v pytlovině a choval se pokorně. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo Hospodinovo: "Vidíš, jak se...
2. Královská 1:8... "a kolem boků kožený pás." "To je Eliáš Tišbejský!" řekl král. Poslal tedy na něj velitele s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |