Théby

Hledám varianty 'théby' [ théby (2) thébách (1) théb (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Jeremiáš 46:25...Izraele, praví: "Hle, zúčtuji s Amonem, bohem Théb, s faraonem i s celým Egyptem, s jeho bohy i s jeho...
Ezechiel 30:14... Zpustoším Horní Egypt, vypálím Soan a v Thébách vykonám své rozsudky. Na Pelusium, egyptskou...
Ezechiel 30:16...oheň, že se Pelusium bude svíjet v bolestechThéby budou vzaty útokem a Memfis sevřou nepřátelé za...
Nahum 3:8...nějaké těšitele?" Copak jsi lepší, než byly Théby mezi nilskými rameny, obklopené vodami? Řeka jim byla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |