Tesaloniky

Hledám varianty 'tesaloniky' [ tesaloniky ]. Nalezeno 6 veršù.
Skutky 17:1...odešli. Přes Amfipolis a Apolonii pak přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga. Pavel tam podle...
Skutky 17:13...vážených řeckých žen a mužů. Když se ale ŽidéTesaloniky dozvěděli, že Pavel káže Boží slovo i v Beroji,...
Skutky 20:4...ho: Sopater z Beroje, Aristarchos a SekundusTesaloniky, Gaius a Timoteus z Derbe a Tychikos a Trofimos...
Skutky 27:2...jsme. Byl s námi také Makedonec AristarchosTesaloniky. Druhého dne jsme přistáli v Sidonu. Julius se k...
Filipským 4:16...na mých výdajích a příjmech, jen vy jediní. I do Tesaloniky jste mi vícekrát poslali na potřeby. Neříkám...
2. Timoteus 4:10...si zamiloval tento svět a opustil ; odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie. Jediný...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |